Coraz większe rozpowszechnienie oraz lepsza jakość obrazowania nieinwazyjnego skłania do poszukiwań nowych zastosowań tomografii komputerowej w diagnostyce choroby wieńcowej. Jednym z nich jest próba oszacowania czynnościowej istotności zwężenia w...