W badaniu ASCOT bierze udział 19.342 pacjentów. Badanie składa się z dwóch części, ramienia oceniającego różne strategie leczenie hipotensyjnego u osób z nadciśnieniem tętniczym i co najmniej trzema dodatkowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowe...