Podczas ACC 2003 w Chicago Arbor zaprezentowano dane sugerujące, iż klopidogrel może być nieskuteczny nawet u 30% pacjentów leczonych tym lekiem.
Podczas ACC 2003 w Chicago dr Wei Lau z University of Michigan Health System, Ann Arbor zaprezen...