Wyniki ostatnich badań obserwacyjnych sugerują, że stężenie homocysteiny w osoczu jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym choroby wieńcowej.
Wyniki ostatnich badań obserwacyjnych sugerują, że stężenie homocystei...