Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego planują utworzenie w Warszawie oddziału o profilu kardioonkologicznym. O zamiarze rozpoczęcia współpracy inf...