Badania obserwacyjne, przeprowadzane na dużych populacjach oraz badania dotyczące profilaktyki wtórnej prezentują odwrotną zależność między zastosowaniem diety śródziemnomorskiej, a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Czy podobna zależność występuje w z...