Wyniki prospektywnego badania mającego za cel określić przydatność osoczowego poziomu BNP w przewidywaniu wystąpienia nagłego zgonu u pacjentów po zawale serca, leczonych optymalna dawką beta-blokera.
Podczas ostatniej sesji NASPE w Waszyngto...