Celem pracy opublikowanej w kwietniowym numerze JACC było okreśłenie, które z zaburzeń towarzyszących cukrzycy mogą mieć znaczenie w rozwoju dysfunkcji naczyń.
Choroba wieńcowa stanowi główną przyczynę zgonów pacjentów z cukrzycą. Wydaje się,...