Przywrócenie rytmu zatokowego u chorych ze świeżym migotaniem przedsionków (trwającym nie dłużej niż tydzień) można uzyskać poprzez kardiowersję farmakologiczną lub elektryczną. W kardiowersji farmakologicznej stosuje się leki antyarytmiczne grupy...