Według aktualnych wytycznych postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST, opracowanych przez ACC i AHA, u chorych leczonych zachowawczo, jak również u tych, u których planuje się przezskórną interwencję wieńcową (PCI) i r...