przezżylne usuwanie elektrod, ekstrakcja elektrod endokawitarnych, infekcyjne zapalenie wsierdzia, stymulator serca, implantowany kardiowerter-defibrylator, terapia resynchronizująca Wstęp W ciągu ostatnich lat rozszerzono wskazania do wszczepień ...