druk, 3-d, elektrofizjologia, serce, aktywność elektryczna, defibrylacja, ekg, rozrusznik, zaburzenia rytmu, kardiowerter Nowoczesne rozruszniki, kardiowertery-defibrylatory, sprzęt do monitorowania pracy serca i tradycyjne urządzenia do defibryla...