W niektórych krajach (np. w Rosji) wydano rekomendacje, dotyczące zapobiegania, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego (NT), w których do leków pierwszego rzutu włączono agonistów receptora imidazolowego I1.
W niektórych krajach (np. ...