Według aktualnych wytycznych ACC, AHA i ESC w nawracającym migotaniu przedsionków możliwe są dwie strategie postępowania: (1) dążenie za każdym razem do przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego, (2) ograniczenie się jedynie do kontroli częstotli...