Łączne stosowanie blokerów GP IIb/IIIa i LMWH nie zwiększa ryzyka wystąpienia poważnego krwawienia lub zdarzeń sercowych u pacjentów leczonych z powodu ostrych zespołów wieńcowych. Dotychczas brak jest danych z randomizowanych badań klincznych do...