U ok. 30% pacjentów (ze zbadanych 461) otrzymujących ASA (325 mg/d) po zawale serca może występować oporność na ten lek. Podczas XIX kongresu International Society on Thrombosis and Haemostasis, który odbył się w lipcu 2003 w Birmingham badacze z ...