Badanie MIRACLE wykazało, że leczenie resynchronizacyjne (CRT) poprzez synchronizowaną przedsionkową stymulację dwujamową powoduje istotną poprawę funkcjonalnej klasy NYHA, (…)
Badanie MIRACLE (Multicenter InSync Randomized Clinical Eva...