Radiolodzy interwencyjni dowodzą wyższości stentowania w leczeniu stenozy tętnicy nerkowej, na podstawie danych z okresu pieciu lat, które wskazują na wysokie przeżycie oraz lepsze wskaźniki ryzyka klinicznego.
Radiolodzy interwencyjni dowod...