Mimo że w poprzednich badaniach zaobserwowano związek między dietą wegetariańską a niższym ciśnieniem tętniczym krwi (blood pressure, BP), wciąż brakuje dobrych jakościowo danych przemawiających za tą zależnością. W JAMA Internal Medicine opubliko...