sobota- 27 marca 2004, godz. 9.00-16.00 Organizatorzy:

– Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

– Fundacja „Dar Serca”

– Stowarzyszenie ...