statyny, cholesterol, POChP, sepsa, ARDS Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A, znane powszechnie jako statyny, szybko stały się jednymi z najczęśniej stosowanych współcześnie leków. Choć stosowane są głównie w celu leczeni...