Na tegoroczonym Kongresie Heart Rhythm Society w San Francisco przedstawiono wyniki wielu długo oczekiwanych badań poświęconych szeroko pojętym arytmiom. Warto tu przytoczyć przede wszystkim badania: HARMONY, ALSYNC czy SIMPLE. Autor: ŁUKASZ JANU...