Poziom NT-proBNP zmierzony wkrótce po wystąpieniu objawów wydaje sie dokładnie określać ryzyko wystąpienia zgonu w populacji pacjantów z ACS, wynika z podanalizy badania GUSTO IV, opublikowanej w lipcowym Circulation.
Poziom NT-proBNP zmierzo...