Opublikowano stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) dotyczące postępowania w Ostrych Zespołach Wieńcowych (Kardiol Pol 2003;59:66-69). Uznano, że standardy w tej dziedzinie wyznacza Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne...