Heart 2002 Nov;88(5):e6 Burzotta F, Hamon M, Sabatier R, Prati F, Boccanelli A, Grollier G. Heart 2002 Nov;88(5):e6 Burzotta F, Hamon M, Sabatier R, Prati F, Boccanelli A, Grollier G. Artykuł opisuje cztery przypadki młodych osób z STEMI, u któryc...