W odniesieniu do ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST PTK, podobnie jak ESC, rekomenduje jak najszybsze udrożnienie tętnicy odpowiedzialnej za zawał serca, rekomendując przy tym pierwotną angioplastykę wieńcową. Opublikowano stanow...