Gowda MS, Vacek JL, Lakkireddy DJ, Brosnahan K, Beauchamp GD. Angiology. 2003;54:211-8. Gowda MS, Vacek JL, Lakkireddy DJ, Brosnahan K, Beauchamp GD.Angiology. 2003;54:211-8. Niewiele jest danych porównujących blokery g...