Hipotonia ortostatyczna (ang. orthostatic hypotension, OH) nie jest chorobą samą w sobie, lecz objawem. Można go zdefiniować jako spadek skurczowego ciśnienia tętniczego o 20-30 mm Hg oraz rozkurczowego o 10 mm Hg w czasie trzech minut od zmiany z...