Tętniaki aorty brzusznej są często rozpoznawane szczególnie u pacjentów w starszym wieku, z licznymi obciążeniami internistycznymi. Z tego względu coraz powszechniej stosowane są wewnątrznaczyniowe metody ich leczenia (endovascular abdomibal aorti...