Zarząd Główny PTK przyznał polskim pracowniom kardioangiograficznym akredytację. Placówki podzielone zostały na tzry grupy – A, B i C.
I. Pracownie referencyjne – kategoria C 1. II Samodzielna. Pracownia Hemodynamiki Instytutu Ka...