Mimo istotnej poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), wciąż istnieją różnice między płciami dotyczące przeżycia. Autorzy prezentowanego badania postanowili przyjrzeć się bliżej temu związkowi. Pr...