Badacze porównali stategię pierwotnej angioplastyki wieńcowej i fibrynolizy (alteplaza) w grupie 1572 pacjentów.
Wyniki badania DANAMI-2 wskazują, że pacjenci z zawałem serca powinni być przewożeni na do szpitali na leczenia interwencyjne, za...