Zabiegi koronarografii są powszechnie wykonywane na całym świecie. Choć ogólny profil bezpieczeństwa jest dobry, nie są one pozbawione działań niepożądanych. Jednym z nich są powikłania w miejscu nakłucia tętnicy udowej. Czy nowa technologia pomoż...