Komitet American College of Cardiology, American Heart Association i American Society of Nuclear Cardiology w sierpniu 2003 roku przedstawili nowe wytyczne dla klinicystów odnośnie używania obrazowania radioizotopowego w kardiologii.
Komite...