Obrazy trójwymiarowe (3D) i czterowymiarowe (4D) budowy wnętrza serca dostarczają cennych informacji przed operacją.
Trój- i czterowymiarowe obrazy grają coraz większą rolę w medycynie diagnostycznej i interwencyjnej. 1 W kardiologii, technik...