Mimo że znanych jest wiele czynników związanych z rokowaniem długoterminowym po zawale serca, wciąż mało wiemy o interakcjach tych zmiennych ze sobą. A one z kolei mogą pozwolić na precyzyjniejszy podział na pacjentów wysokiego i niskiego ryzyka z...