Leki inkretynowe, choć nie są rozwiązanie wszystkich problemów diabetologii, pozostają grupą cząsteczek wzbudzających największe emocje wśród lekarzy zajmujących się leczeniem cukrzycy. Mimetyki GLP-1 to syntetyczne analogi glukagonopodobnego pety...