Podanie dożylne tkankowego aktywatora plazminogenu (r-TPA) jest obecnie jedyną uznaną terapią ostrego udaru mózgu.
Podanie dożylne tkankowego aktywatora plazminogenu (r-TPA) jest obecnie jedyną uznaną terapią ostrego udaru mózgu. Niestety je...