Starsze osoby, zarówno mężczyźni jak i kobiety, ze średnim ryzykiem choroby naczyń wieńcowych, powinny być badane za pomocą tomografii komputerowej wiązki elektronów.
Starsze osoby, zarówno mężczyźni jak i kobiety, ze średnim ryzykiem choroby...