Zastosowanie stentów uwalniających leki nowej generacji pozwoliło na dalsze zmniejszenie występowania epizodów sercowo-naczyniowych. Nie wiadomo jednak, które z poszczególnych typów stentów nowej generacji prezentują się najlepiej w kontekście sku...