Zaburzenia gospodarki węglowodanowej mają różny charakter. Coraz ściślejszy nadzór lekarzy nad pacjentami i nacisk na badania przesiewowe doprowadziły do coraz częstszego rozpoznawania nieprawidłowej tolerancji glukozy oraz nieprawidłowej glikemii...