Implantowane kardiowertery defibrylatory zmniejszają śmiertelność w grupie osób po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Ich skuteczność w populacji osób po wewnątrzszpitalnym epizodzie zatrzymania krążenia nie została dobrze zbadana. W prezentowa...