Dlaczego powinniśmy oceniać kardiologicznie pacjenta przed operacją chirurgiczną? Choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna serca (IHD), dysfunkcja lewej komory (LV), wady zastawkowe serca (VHD) oraz zaburzeniami rytmu serca, mogą być źródłem...