Wskaźniki umieralności z powodu chorób sercowo naczyniowych mają tendencję wzrostową na całym świecie. Spowodowane jest to zarówno starzejącą się populacją, wzrostem ogólnej liczby ludności jak i zmianami epidemiologicznymi chorób sercowo-naczynio...