W profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych podkreśla się ważną rolę leków obniżających poziom cholesterolu. Nieustannie poszukuje się nowych leków zmniejszających stężenie lipoprotein o małej gęstości (LDL-C) a zwiększających stężenie ...