W prezentowanym badaniu autorzy ocenili związek między przyjmowanymi lekami hipolipemizującymi: statynami lub fibratami u starszych osób bez wywiadu incydentów naczyniowych a długoterminowym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca i udaru. Wyniki pu...