Opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania SIAM III obejmującego 163 pacjentów leczonych fibrynolitycznie z powodu zawału serca w ciągu 12 godzin od początku objawów.
Opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania SIAM III (JACC 2003;42:634) ...