Podczas ESC w Wiedniu zaprezentowano wyniki badania GRACIA-2.
Podczas ESC w Wiedniu zaprezentowano wyniki badania GRACIA-2, porównującego PCI torowane tenekteplazą podaną 3-12 godzin przed zabiegiem ze strategią pierwotnego PCI, wykonanego w ...