Wczesne podanie tirofibanu (w karetce lub Izbie Przyjęć) pacjentowi z zawałem serca przynosi zaledwie niewielką poprawę przepływu nasierdziowego (TIMI 2/3).
Wczesne podanie tirofibanu (w karetce lub Izbie Przyjęć) pacjentowi z zawałem serca p...