Lipoproteina (Lp[a]) jest czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych oraz zwapnienia zastawki aortalnej. Nie istnieje żadna terapia, która obniża poziom lipoproteiny w osoczu. W badaniu tym oceniono bezpieczeństwo, farmakokinetykę oraz far...